Bloem

Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie
Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie
Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie

Tarieven en vergoedingen

Tarieven Kinder- en jeugdtherapie per 1 januari 2024
Elk gesprek duurt 45-60 minuten en kost € 85,- (vrijgesteld van BTW) Dit tarief geldt voor het intakegesprek, therapiesessies met kind of jongere, oudergesprekken en eventuele gesprekken of observaties op school. De trajecten zijn op maat, maar gemiddeld genomen zijn er 5-10 sessies nodig.

Vergoeding

Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij en polis worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed, vanuit de aanvullende verzekering (alternatieve therapie). Deze vergoeding valt dan onder de psychosociale zorg voor kinderen. Informeert u vooraf bij uw verzekering of integratieve kindertherapie wordt vergoed. Wij zijn aangesloten bij de VIT (Vereniging Integraal Therapeuten).

 U krijgt maandelijks een factuur, die u kunt indienen bij uw verzekering.

Fiscale aftrekmogelijkheid
In sommige gevallen is het mogelijk om de kosten voor de therapie onder de post “buitengewone lasten”
af te trekken van de belasting, maar dat is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Meer informatie hierover is op te vragen bij de belastingdienst.

Beroepsverenigingen en geschillen instanties

De praktijk is aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (www.scag.nl/clientfolder). Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan horen wij dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hopen wij in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met onze beroepsvereniging de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl). Ook zijn wij ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht via de organisatie TCZ. (www.TCZ.nu)

Heey meiden!

We hebben iets leuks voor jullie!

Wil je:

- Meer zelfvertrouwen?

 - Minder piekeren?

- Vaker je zin krijgen?

- Minder gezeur van je ouders?

- Jezelf opvrolijken als het tegenzit?

 Kijk dan op www.girlacademy.nl en meld je aan voor één van onze meidentrainingen!

Gratis downloads