Steuntje in de rug nodig?

Wat is er met mijn kind aan de hand? Hoe kan ik hem/haar helpen?
Soms zitten ouders met de handen in het haar. Het gaat niet lekker met uw kind, en u heeft het idee dat uw zoon of dochter ondersteuning nodig heeft. Naar een coach, therapeut of een psycholoog is altijd een hele stap. Soms is ook niet direct duidelijk waar uw kind het meeste baat bij heeft.

BLOEM is een praktijk voor kinderen, jongeren en hun ouders. Dat betekent dat wij jongens en meiden tussen de 8 en de 23 jaar met verschillende sociaal-emotionele problemen kunnen coachen en begeleiden. Denk hierbij aan problemen zoals faalangst, omgaan met moeilijke gezinssituaties, problemen in de sociale omgang met anderen, leren kiezen, omgaan met stress, etc.

Soms past een andere vorm van hulpverlening beter bij het probleem van uw kind. Wij zullen u altijd doorverwijzen indien wij vinden dat uw zoon of dochter beter door iemand anders begeleid kan worden.

Begeleiding door BLOEM betekent een oplossingsgerichte aanpak. Dat betekent dat wij niet alleen het probleem nader bekijken, maar ons vooral richten op de positieve kanten en kwaliteiten van uw kind, want daarin zit vaak de oplossing. In de sessies werken wij met uw kind of jongere alleen, maar betrekken ouders ook altijd in de therapie en/of coaching. U bent immers expert over uw eigen kind en kan uw zoon of dochter helpen met het werken aan een oplossing. Het therapie of coachingstraject is dan ook lang genoeg, maar zo kort mogelijk, gemiddeld tussen de 5 en de 10 sessies.

U kunt ons bellen of mailen voor meer informatie. info@kinderjeugdpraktijkbloem.nl